отримання нових документів (копій)

До нашого бюро перекладів звертаються громадяни за допомогою в отриманні нових документів (дублікатів) в установах РАГСу. Офіційно це називається - витребування документів. Такі звернення бувають у випадку, якщо людина не знала, що документи, свідоцтва повинні бути нового зразка, тобто видані не пізніше 1998 року. Й з документами старого зразка намагається зробити легалізацію або поставити Апостиль. Звісно Мінюст не приймає такі документи, от тому до нас і звертаються за допомогою, як що не має змоги самостійно обміняти документ, там де він видавався, або взяти новий.

Звичайно, запити по витребуванню документів можуть надсилати самі громадяни безпосередньо на адреси архівних установ України. Але у такому разі невідомо коли надійде відповідь та будуть готові повторні документі.

Ми можемо надати Вам допомогу в отриманні нових документів. Наше бюро перекладів «Переклад.Бюро» має змогу відправити у відрядження в будь яке місто України свого робітника для обміну (витребування) документів. Для цього Ви надаєте оригінали документів, які потрібно обміняти, та у разі потреби (у деяких міста вимагають довіреність від власника документів), нотаріально оформлену довіреність для надання в установи РАГСу.

Пам'ятка по витребуванню з України документів про реєстрацію актів цивільного стану. На підтвердження фактів, що підлягають реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану, цими органами видаються належним чином засвiдченi свідоцтва або довідки, які містять основні дані про особу.

  1. Повторні свідоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторні свідоцтва про народження дітей можуть видаватися їх батькам i усиновителям.
  2. Повторні свідоцтва про народження дітей, якi не досягли 18 років, можуть також видаватися опікунам, піклувальникам i адмiнiстрацiї дитячих закладів, в яких діти перебувають на вихованні. Особам, яким виповнилося 16 років, повторні свідоцтва можуть видаватися при наявності паспорта.
  3. Особі, позбавленій батьківських прав, повторні свідоцтва про народження дітей не видаються. При видачі повторного свідоцтва про народження вiдомостi про батьків наводяться у повній вiдповiдностi з даними актового запису про народження.
  4. Повторні свідоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дітям померлого, в тому числі й усиновленим, другому з подружжя, братам i сестрам померлого, діду i бабі померлого як з боку батька, так i з боку матері).

Родинні відносини повинні бути пiдтвердженi документально.


  1. Повторні свідоцтва про одруження, яке припинено, не видаються. В цьому разі на прохання заявників видається довідка встановленого зразка.
  2. Довідки про реєстрацію актів цивільного стану видаються особам, на яких складено актовий запис. Крім того, довідки про реєстрацію народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни iменi, про внесення змін, доповнень, виправлень в актовий запис видаються родичам по прямій висхiднiй та низхiднiй лiнiї, а також усиновителям, опікунам та піклувальникам.
  3. В заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та адреса заявника; прізвище, ім’я, по батькові особи, відносно якої запитується свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли i яким органом реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту повторного свідоцтва.

Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.

Будь ласка, надсилайте ваші побажання за адрессою office@perekladburo.com.ua