Корисна інформація

З історії українського алфавіту

Сучасний український алфавіт - це видозмінена давня слов’янська азбука, яку називали кирилицею.

Таку назву вона дістала від імені Кирила, грецького місіонера, що разом зі своїм братом Мефодієм склав цю азбуку (IX ст.). Брати та їхні послідовники перекладали грецькі релігійні книги старослов’янською мовою. Кирилиця лягла в основу болгарського, македонського, українського, російського, білоруського та сербського письма. Інші ж слов’яни (поляки, чехи, словаки, хорвати, словенці, лужичани) використовують латиницю.

У Київській Русі ця азбука особливо поширилася після офіційного прийняття християнства в 988 році. Кириличний алфавіт складався із 43-х літер, що мали словесні назви, перші букви яких позначали звук, що позначається буквою.

«Людина не повинна хизуватися своїм походженням, багатством, знатністю…» Книга вишуканих манер. Італія, 1558 рік

«Кожен повинен вбиратися відповідно до свого віку та положення в суспільстві. Якщо цього не робити, то доведеться відчувати на собі презирливі погляди людей довкола; утримуйтесь, наскільки можливо, від скреготіння зубами чи плямкання, - це справляє негативне враження на людський слух.
За столом ніколи не витирайте брудні пальці скатертиною, щоб не псувати апетит іншим. Хлібом їх також не варто витирати; людина не повинна хизуватися своїм походженням, багатством, знатністю, а також і розумом; ви не повинні розмовляти ні надто повільно, розтягуючи слова, ні надто швидко, ковтаючи їх. Говорити слід спокійно, з гідністю, так, щоб вас розуміли; людина... повинна все робити красиво, витончено, бути люб’язною».

Етикет – один із давніх зводів правил

Життя людини минає у постійній взаємодії, спілкуванні з іншими людьми. Для того, щоб контакти не призводили до конфліктів, не порушували соціальної рівноваги, щоб повсякденне спілкування було гармонічним, приємним і корисним, з давніх-давен люди створювали правила етикету.

ЕТИКЕТ - це встановлений порядок, сукупність правил, які регламентують зовнішні прояви людських взаємовідносин.

Термін «етикет» з'явився у XVIII столітті. Проте, зводи правил створювали ще у Давньому Єгипті; близько 2350 року до нашої ери. Тут було написано книгу під назвою «Інструкція з поведінки».

Вояк чи солдат

Іншомовне слово солдат має власне український відповідник вояк:
«Вояк, поставлений на варті, був простий селянин, новобранець» (І. Франко);
«Мітинг кінчився, лунає команда, вояки швидко збігають по дошках у вагони» (О. Гончар).
І не треба боятися закидів у «хуторянстві» та «архаїзації», до яких іще зовсім недавно вдавалися прискорювачі злиття мов. Навряд чи комусь спаде на гадку чи вистачить сміливості звинувачувати в хуторянстві, приміром німецьку мову. А в німців навіть для понять телефон, телевізор, телескоп є назви, утворені не тільки від греко-латинських, а й від суто німецьких основ: Fernsprecher, Fernseher, Fernruohr.

Складні випадки перекладу. “Дослівний” або “послівний” переклад.

Група граматичних труднощів перекладу пов’язана з особливостями вираження членів речення у двох мовах, насамперед підмета присудка. Наприклад, в англійській мові є так звані “формальний підмет” “формальний додаток”, неможливі у структурі українського речення. Тільки незначна частка англійських та українських висловлювань має ідентичну синтаксичну структуру та порядок компонентів і тільки у такому випадку англійські висловлювання можуть перекладатися відповідними українськими висловлюваннями без застосування граматичних трансформацій. Такий переклад називається “дослівним” або “послівним”.

Пароніми і переклад

Всі пароніми можна умовно поділити на афіксальні, коли слова відмінні афіксами (principal «головний» - principle «принцип», tend «тяжіти» - trend «тенденція», adapt «адаптувати, пристосувати» - adopt «приймати»), та кореневі, коли відмінності між словами спостерігаються у корені або основі слова (continual «регулярний» - continuous «тривалий, тяглий», momentary «миттєвий» - momentous «дуже важливий»).

Паронімами можуть бути слова не тільки однієї й тієї ж частини мови, а й різних частин мови, а також різні форми одного й того ж слова.

Перекладачі-початківці повинні знати такі слова.

“Фальшиві друзі” перекладача

У багатьох випадках відповідне англійське слово має більше значень, з яких тільки одне-два значення є тотожними.

Наприклад, англійське слово routine має щонайменше чотири значення (“сталий порядок дій, розпорядок; консервативний метод роботи; математична програма; поточний, заведений”), а подібне за формою українське слово “рутина" має щонайбільше два значення (зазначені перше і друге), слово unify має два основних значення (“об’єднувати, поєднувати; зводити до єдиного, уніфікувати”), тоді як відповідне українське слово “уніфікувати” не має першого значення англійського слова.

Цікаво знати

Застарілі слова в українській мові

Аблегат – за словником Грінченка, депутат, який делегувався в Галичині ХІХ ст.

Авгури – у стародавньому Римі колегія жерців, яка тлумачила волю богів головним чином на основі ауспіцій, тобто спостереження за польотом і криком птахів.

Барви і фарба

Російське слово краска має конкретне значення (речовина для малювання, для забарвлювання в інший колір) (укр. фарба) і абстрактне (колір, тон, колорит, відтінок) (укр. барва).

Під впливом російської мови в нашій пресі всупереч українським лексико-семантичним законам слову фарба часто надають абстрактного значення.

Бібліотека або книгозбірня

Запозичене з грецької мови слово бібліотека нейтральне, тобто вживане в усіх стилях сучасної української літературної мови:
«Першу бібліотеку в Київській Русі створив князь Ярослав Мудрий 1037 року при Софійському соборі» (з підручника);
«Вона згадала, що їй треба здати кілька книжок до клубної бібліотеки» (О. Гончар).

<< попередня 1 2 3 наступна >>

Будь ласка, надсилайте ваші побажання за адресою office@perekladburo.com.ua