усний переклад загальної тематики

Теорія усного перекладу охоплює загальні для всіх видів усного перекладу питання. Специфічні проблеми послідовного, синхронного перекладу, перекладу з листка, які розглядаються у відповідних теоріях, незмінно зводяться до функціонування розумових механізмів, знакового способу перекладу та до інших питань, які не виходять за рамки теорії усного перекладу.

Більш детальна класифікація видів (підвидів) усного перекладу може охоплювати:

  • усний послідовний односторонній переклад (переклад виступів)
  • усний послідовний абзацно-фразовий односторонній переклад (переклад виступів, лекцій тощо)
  • усний послідовний абзацно-фразовий двосторонній переклад (переклад перемовин, бесід, інтерв’ю тощо)
  • синхронний переклад

Усний послідовний переклад, як і синхронний, належить до найскладніших видів усного перекладу. До мовної компетенції належать також і знання рідної мови. Що ж стосується білінгвізму, то тут важливе уміння переключатися з однієї мови на іншу, тобто уміння автоматизовано знаходити відповідник у другій мові. Розвитку цього вміння сприяє вивчення перекладацьких відповідників і прийомів перекладу.

Найчастіше об’єктом послідовного перекладу виступає усний текст – його слухають вихідною мовою й, вислухавши, перекладають. Але часто це буває й письмовий текст – його спочатку читають, а потім перекладають. Звичайно такий переклад називають «перекладом з аркуша (листка)», однак це теж різновид послідовного перекладу.

Перекладач може і повинен робити нотатки при послідовному перекладі, адже жодна людина не в змозі запам’ятати всі деталі вихідного тексту, і саме тут актуальне членування приходить на допомогу. Виробляти навички послідовного перекладу, реєструючи письмово «канву» вихідного тексту, як уже говорилося вище, треба мовою перекладу. Слухаючи текст першотвору, перекладач повинен записувати насамперед те, що говориться й про що говориться, і вже навколо цього нарощувати додаткові атрибути.

Послідовний переклад усього тексту після його прослуховування – це показник високої кваліфікації перекладача, здатного виконувати свої завдання на найвищому рівні.

Послідовний переклад, як правило, використовується під час переговорів, зустрічей державних і політичних діячів, на прес-конференціях, у роботі різних комісій.

Цей вид перекладу здійснюється в дуже складних умовах роботи розумових механізмів перекладача: слухове сприйняття вихідного тексту, величезне навантаження на пам’ять, тимчасові обмеження для переходу з однієї мови на іншу.

Порівняно з іншими видами усного перекладу послідовний переклад має деяку перевагу: перекладацькі операції здійснюються в ньому не синхронно, а послідовно. Саме ця обставина і використовується у способі занотування, мета якого полегшити існуючі екстремальні умови роботи перекладача.

Будь ласка, надсилайте ваші побажання за адрессою office@perekladburo.com.ua