літературний переклад

Літературні тексти, які охоплюють усе жанрове розмаїття художньої літератури, літературної критики та публіцистики. Їм властиві дві основні взаємозв’язані функції: впливу й естетична. У таких текстах особливого значення набуває форма викладу. В літературі втілюється не тільки й не стільки раціональне, скільки художнє й естетичне пізнання дійсності. Від того, як та в якій формі матеріалізується зміст, залежить естетична цінність твору й рівень емоційно-експресивного впливу на читача. В художніх текстах використовуються одиниці та засоби усіх стилів, але всі ці стильові прикмети потрапляють до особливої літературної системи й набувають у ній нової, естетичної функції.

У художньому перекладі (особливо поетичному) свої окремі закони еквівалентності по відношенню до оригіналу. Переклад тут може лише нескінчену кількість разів намагатися наблизитися до оригіналу. І не більше. Тому що у літературному перекладу є свій творець, свій мовний матеріал і своє життя в мовному, літературному та соціальному середовищі, відмінному від середовища першотвору. Літературний переклад створюється на базі оригінального твору, залежить від нього, але водночас йому притаманна відносна самостійність, тому що він є фактом мови перекладної. Тому сприйняття одного й того ж твору в різних культурах має свою специфіку, свої відмінності, свою історію. Отже, не тільки оригінал і переклад розрізнюються характером осмислення, соціальним значенням і репутацією, а й різномовні переклади одного й того ж літературного джерела. Впливає на результат і індивідуальність перекладача, яка визначається його художнім сприйняття, талантом, своєрідністю відбору мовних засобів. Ці зумовлені особистістю перекладача риси не мають часом жодного відношення до авторського оригінального стилю, вони ніяк не співвіднесені безпосередньо з текстом першоджерела. Їхній парадокс у тому, що вони небажані, але неминучі. Це елементи перекладацького стилю. Проблеми стилю перекладача ще не осмислено теоретично, хоча окремі висловлювання з приводу цього вже існують.

Не можна забувати, що іноді перекладач дивиться ніби з майбутнього на твори, з якими працює, і це призводить до зміщення деяких акцентів.

У цілому ж можна зробити висновок, що, незалежно від бажання і намагань перекладача відтворити якомога повніше змістову, емоційно-експресивну й естетичну цінність оригіналу та досягти рівновеликого з оригіналом впливу на читача, йому, перекладачеві, можна розраховувати лиш на відносну еквівалентність літературного перекладу тексту оригіналу.


Будь ласка, надсилайте ваші побажання за адрессою office@perekladburo.com.ua